Kontakt

Madelene Bodlund
madelene@skargardsudden.com
070-225 54 04

Vägbeskrivning
Från E 4 tag av i rondellen mot Nyborg och kör ca 7,5 km, sväng vänster vid skylten Nyborg och följ Centralvägen (som övergår till Slussvägen) ca 1,4 km. Du har nu en kort grusväg (Skärgårdsvägen) på vänster sida som leder ner till Skärgårdsudden.